Friday, February 25, 2011

Berkat Di Sebalik Membaca Bismillah

Ada seorang perempuan tua yang taat beragama, tetapisuaminya seorang fasik dan tidak mahu mengerjakan kewajipan agama dan tidakmahu berbuat kebaikan. Perempuan itu sentiasa membaca Bismillah setiap kalihendak bercakap dan setiap kali dia hendak memulakan sesuatu sentiasa didahuluidengan Bismillah. Suaminya tidak suka dengan sikap isterinya dan sentiasamemperolok-olokan

No comments:

Post a Comment